top of page

VOORWAARDEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

 

Tijdens Ophelia Festival gaan we op een ecologische en respectvolle manier met elkaar en de natuur om. Dit betekent o.a.

  • Medewerksters en deelneemsters gaan respectvol om met medemensen en natuur op het terrein.

  • Medewerksters en deelneemsters ruimen hun eigen afval en rommel op en sorteren zoveel mogelijk afval in de daarvoor bestemde afvalbakken (ook sigarettenpeuken)

  • Medewerksters en deelneemsters houden de toiletten, douches en kamers proper.

Iedere deelneemster is vrij om wel of niet aan de aangeboden Ophelia workshops deel te nemen.

Iedere deelneemster is zelf verantwoordelijk voor haar fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid. Deelname is dus op eigen risico.

Mocht je (per ongeluk) schade toebrengen aan een ander of andermans eigendom, dan neem je hier verantwoordelijkheid voor en doet indien nodig een beroep op je eigen familiale verzekering.

De organisatie van Ophelia Festival sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit, van elke vorm van schade (materieel, fysiek, emotioneel of psychisch) opgedaan voor, tijdens, na of ten gevolge van deelname aan het festival.

Tijdens Ophelia Festival wordt er enkel alcohol aangeboden op vrijdagavond en op zaterdagavond NA het Full Moon Ritual. Buiten deze tijdstippen wordt er geen alcohol gedronken.

Tijdens Ophelia Festival is het verboden om soft- of harddrugs mee te brengen, te gebruiken of te verhandelen.

Jonge vrouwen zijn toegelaten deel te nemen aan Ophelia Festival vanaf 13 jaar. Jonge vrouwen van 13 tem 17 jaar nemen deel onder verantwoordelijkheid van hun moeder, grootmoeder of mentor.

De vijver en de strook errond is natuurreservaat. Er mag officieel niet in gezwommen worden. Indien dit wel gebeurt is dit op eigen risico. Recreatie op het water is wel toegestaan (er liggen kano’s en dergelijke), ook op eigen risico.

Door je aan te melden voor Ophelia Festival verklaar je als deelneemster met de bovenstaande spelregels in te stemmen en je verantwoordelijkheid te nemen.

bottom of page